MĒRĶIS UN UZDEVUMI

 • Veicināt iedzīvotājus būt fiziski aktīviem un piekopt veselīgu dzīvesveidu.
 • Popularizēt skriešanu.
 • Noskaidrot ātrākos, izturīgākos un aktīvākos skrējējus.

VIETA UN LAIKS

 • Sacensības notiek 7 posmos – 2024. gada 20.03., 27.03., 3.04., 10.04., 17.04., 24.04., 1.05. Daugavpils pilsētas Esplanādes atpūtas parka 580 m garajā celiņā.
 • Starts plkst. 19.00
 • 30 minūšu skrējiena apbalvošana notiks pēc pēdējā posma (01.05).

DALĪBNIEKI

 • Skrējienā piedalās veselīga dzīvesveida cienītāji bez vecuma, dzimuma, dzīves vietas ierobežojuma sekojošās vecuma grupās:
Sievietes Vīrieši
SB 2013. dzimš. g. un jaunākas VB 2013. dzimš. g. un jaunāki
SJ 2007. – 2012. dzimš. g. VJ 2007. – 2012. dzimš. g.
S18 1995. – 2006. dzimš. g. V18 1995. – 2006. dzimš. g.
S30 1985. – 1994. dzimš. g. V30 1985. – 1994. dzimš. g.
S40 1975. – 1984. dzimš. g. V40 1975. – 1984. dzimš. g.
S50 1974. dzimš. g. un vecākas V50 1974. dzimš. g. un vecāki
 • Piesakoties skrējienam, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.
 • Sacensību dalībnieki apņemas ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.
 • Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselību un drošību.
 • Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamajām traumām sacensību laikā.
 • Sacensību vietā tiks nodrošināts medicīnas personāls.

SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA

 • Skrējienu organizē biedrība «Daugavpils Runners».

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

 • Dalībniekiem tiek ieskaitīti tikai pilni veiktie apļi 30 minūšu laikā.
 • Tiek ņemti vērā 4 labāko posmu rezultāti.
 • Kopvērtējuma 1.-3. vietu ieguvējus un vecumgrupu 1. – 3. vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām un balvām, ja ir veikti vismaz 4 posmi.
 • 1.-3. vietu ieguvējus katrā grupā apbalvo ar medaļām un balvām, ar nosacījumu, ka netika apbalvots kopvērtējumā.
 • Ja apļu skaits četros posmos ir vienāds, tad vietu sadalījumā attiecīgi ņem vērā:
  • visu posmu apļu kopskaitu;
  • ieskriešanas secību finišā pēdējā – 7.posmā.
 • Dalībnieki, kas būs piedalījušies vismaz 4 posmos, pēc 7. posma varēs saņemt pasākuma ‘’30 minūšu skrējiens 2024’’ piemiņas medaļu.
 • Gadījumā, ja balvu ieguvējs apbalvošanas laikā nepiedalās, organizētājs patur tiesības izlozēt balvas loterijā.

DALĪBAS MAKSA

Apmaksas periods līdz 29.02.2024. 01.03.2024.-17.03.2024 Jauna reģistrācija sacensību dienā
Reģistrācija visiem posmiem EUR 10 EUR 15 EUR 20

PIETEIKŠANĀS

 • Online registracija tiks slēgta 17.03.2024 23:59.
 • Reģistrācija būs iespējama uz vietas katrā posmā sacensību centrā skaidrā naudā.
 • Ja sacensībās piedalās vecāki un bērns (līdz 18 gadiem) vai viena kluba dalībnieki, atlaides kodu pieprasi sūtot e-pastu: daugavpils.runners@gmail.com

Rekvizīti
Nosaukums: Daugavpils Runners, BIEDRĪBA

Reģ.Nr.: 40008280858

Adrese: Cialkovska 13-58,Daugavpils, LV-5410

Banka: “SWEDBANK” AS

Kods: HABALV22

Konts: LV88HABA0551045795722

Ar norādi: ,,30 MIN – Vārds Uzvārds’’

 • Elektroniskā pieteikšanās: REĢISTRĀCIJA
 • Numuru izņemšana sacensību dienā starta vietā no plkst. 18:30.
 • Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nepiedalās skrējienā vai atsaka savu dalību.

NUMURS

 • Numurs tiek izsniegts vienu reizi uz visiem posmiem
 • Numuru nozaudēšanas  vai bojāšanas gadījumā, numuru būs jāiegādājās no jauna, veicot apmaksu uz vietas kā jauno reģistrāciju.

Personas datu aizsardzība

 • Saskaņā ar fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti organizatori informē, ka pasākums tiks fotografēts un filmēts, personas dati, kas iesniegti reģistrācijā tiks izmantoti rezultātu noteikšanai un apbalvošanai.