Sacensību mērķis un uzdevumi
  • Popularizēt skriešanu un nūjošanu kā veselīgu un interesantu laika pavadīšanu.
  • Veicināt iedzīvotājus būt fiziski aktīviem un piekopt veselīgu dzīvesveidu.
  • Piesaistīt jaunatni skriešanas sportam.
Sacensību norises laiks un vieta
Sacensību programma:
10:00 – 10:50 Reģistrēšanās un numuru izņemšana
11:00 Starts Bērnu distancei 1.3km 
11:30 Kopējais starts visām distancēm
~14:00 Apbalvošana

* Sacensību programma var tikt precizēta ne vēlāk kā 2 dienas pirms sacensību sākuma. 

Distances un kategorijas
  • 1.3 km Bērnu distance bērnu skrējiens līdz 12 gadu vecumam;
  • Sacensību dalībnieki no 10 gadu vecuma var startēt distancēs:
   • 5.5 km Tautas distance (1 aplis) sieviešu un vīriešu grupās;
   • 11 km Sporta distance (2 apļi) sieviešu un vīriešu grupās;

* Laika limits 3 stundas.

Dalībniekam, kurš sacensību laikā izmanto nūjas, ir jāparūpējas par to, lai tās netraucē un netraumē citus sacensību dalībniekus.

Sievietes Vīrieši
SJ 2003. dzimš. g. un jaunākas VJ 2003. dzimš. g. un jaunāki
S20 1988. – 2002. dzimš. g. V20 1988. – 2002. dzimš. g.
S35 1973. – 1987. dzimš. g. V35 1973. – 1987. dzimš. g.
S50 1972. dzimš. g. un vecākas V50 1972. dzimš. g. un vecāki
 Noteikumi 
  • Sacensībās var piedalīties jebkurš aktīvas atpūtas cienītājs.  
  • Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu vai sevis pārstāvētā nepilngadīgā veselības stāvokļa atbilstību sacensību distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Šaubu gadījumā iesakām izvēlēties īsāko no distanču variantiem.
  • Organizatori un visi pārējie, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā, neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un/vai materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem, traumām un citiem nelaimes gadījumiem trasē. 
  • Apstiprinot savu dalību sacensībās ar parakstu reģistrācijas lapā, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas pret organizatoriem vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās gadījumā, kā arī nemēģina atgūt zaudējumus tiesas vai savādākā ceļā. 
  • Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.
  • Katram dalībniekam, reģistrējoties, tiek piešķirts dalībnieka numurs, kas ir jāpiesprauž vai ar numuru lentu novietotam sacensību dalībnieka ķermeņa priekšpusē.
  • Pulcēšanās starta koridoros notiek ne ātrāk kā 5 minūtes pirms starta.
  • Skriešanas distances aplis:
  • Ja dalībnieks izskrien ārpus trases, tam jāatgriežas trasē tajā pašā vietā, kur tā tika pamesta.
  • Gadījumā, ja dalībnieks nevar veikt apli, tad atgriežoties uz starta zonu, par to informējo tiesnesi.
Dalībnieku reģistrācija un dalības maksa

Piesakoties sacensībām, dalībnieks skaidri un noteikti piekrīt savu personas datu apstrādei. Dalībnieks apzinās, ka dati tiks paturēti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams dalībnieku uzskaites nolūkiem. 

Pieteikšanās:
 • Iepriekšējā pieteikšanās sacensībām notiek līdz 2023. gada 10. oktobrim plkst. 23:59, reģistrējoties https://daugavpils.run/stropu-rudens-taka/registracija/.
 • Sacensību dienā dalībnieku numuru izsniegšana no plkst. 10:00 līdz 10:50. 
 • Dalībnieku reģistrācijai uz vietas būs pieejami tikai 30 starta numuri.
 • Nepilngadīgie sacensību dalībnieki sacensībās piedalās ar vecāku atļauju.
Dalības maksa:
Apmaksas periods Sporta distances 11 km Tautas distances 5.5 km Bērnu distance 1.3 km
līdz 30.09.2023. EUR 10 EUR 10 bez maksas 
01.10.2023.-10.10.2023. EUR 15 EUR 15 bez maksas 
14.10.2023. (sacensību dienā) EUR 20 EUR 20 EUR 10

Ja sacensībās piedalās vecāki un bērns (līdz 18 gadiem), tad ģimenes atlaides kodu pieprasi sūtot e-pastu: daugavpils.runners@gmail.com

Ja sacensībās piedalās viena kluba (piem., skrējēju vai orientēšanās klubi, uzņēmumi) vismaz 6 dalībnieki atlaides kodu pieprasi sūtot e-pastu: daugavpils.runners@gmail.com

Dalības apmaksa:
  • Reģistrējoties sacensību mājas lapā, samaksa veicama ar pārskaitījumu vai ar bankas maksājumu karti
  • Veicot maksājumu ar pārskaitījumu uz biedrības kontu, Maksājuma uzdevumā jānorāda –SRT 2023 {Vārds Uzvārds} {Dzimšanas datums}.
  • Ja dalības maksa nav saņemta līdz registrācijas slēgšanai pirms sacensībām, sacensību dienā tā jāmaksā, kā jauna registracija.
  • Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.
  • Distances maiņa līdz 10.10.2023. bezmaksas, sūtot e-pastu: daugavpils.runners@gmail.com, sacensību dienā distances maiņa – 10 EUR.

Vērtējums

  • Katrs finišētājs saņem piemiņas medaļu.
  • Bērnu distance (1.3 km) distances dalībnieki netiek apbalvoti.
  • Tautas (5.5 km) un Sporta (11.0 km) distancē tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji vīriešu un sieviešu konkurencē katrā vecuma grupā ar medaļām un piemiņas balvām.
  • Sporta (11 km) distancē pirmie trīs finišētāji sieviešu un vīriešu konkurencē (neatkarīgi no vecuma grupas) absolūtajā vērtējumā tiek apbalvoti ar organizatoru un atbalstītāju sagādātajām speciālbalvām.
  • Sporta (11 km) distancē absolūtā vērtējuma pirmie trīs finišētāji sieviešu un vīriešu konkurencē netiks apbalvoti savās vecuma grupās.
Informācija

Saskaņā ar fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti organizatori informē, ka pasākums tiks fotografēts un filmēts, personas dati, kas iesniegti  reģistrācijā tiks izmantoti rezultātu noteikšanai un apbalvošanai.

Atbildīgā persona:

Ruslans Mamedovs, tālr. +371  29956662

E-pasts: ryslan.mamedov@gmail.com 

FB: www.facebook.com/DaugavpilsRunners 

Web lapa: https://daugavpils.run/stropu-rudens-taka/

Rekvizīti: Biedrība “Daugavpils Runners”Reģ. Nr. 40008280858

Bankas konts: LV88HABA0551045795722, “SWEDBANK” AS