Sacensību mērķis un uzdevumi
  • Popularizēt skriešanu un nūjošanu kā veselīgu un interesantu laika pavadīšanu.
  • Veicināt iedzīvotājus būt fiziski aktīviem un piekopt veselīgu dzīvesveidu.
  • Piesaistīt jaunatni skriešanas sportam.
Sacensību norises laiks un vieta
Sacensību programma:
10:00 – 10:50 Reģistrēšanās un numuru izņemšana
11:00 Starts Bērnu distancei
11:30 Kopējais starts visām distancēm
~14:00 Apbalvošana

* Sacensību programma var tikt precizēta ne vēlāk kā 2 dienas pirms sacensību sākuma. 

Distances un kategorijas
  • Bērnu distance –  bērnu skrējiens līdz 12 gadu vecumam;
  • Tautas distance (1 aplis) sieviešu un vīriešu grupās. Distances garums no 7 līdz 9 km, kurā var piedalīties no 10 gadu vecuma.
  • Sporta distance (2 apļi) sieviešu un vīriešu grupās. Distances garums no 14 līdz 18 km, kurā var piedalīties no 16 gadu vecuma.

* Laika limits 3 stundas.

Dalībniekam, kurš sacensību laikā izmanto nūjas, ir jāparūpējas par to, lai tās netraucē un netraumē citus sacensību dalībniekus.

Tautas distance:
Sievietes Vīrieši
SU 2010. dzimš. g. un jaunākas VU 2010. dzimš. g. un jaunāki
SJ 2005. – 2009. dzimš. g. VJ 2005. – 2009. dzimš. g.
S20 1995. – 2004. dzimš. g. V20 1995. – 2004. dzimš. g.
S30 1985. – 1994. dzimš. g. V30 1985. – 1994. dzimš. g.
S40 1975. – 1984. dzimš. g. V40 1975. – 1984. dzimš. g.
S50 1974. dzimš. g. un vecākas V50 1974. dzimš. g. un vecāki
Sporta distance:
Sievietes Vīrieši
S 1995. dzimš. g. un jaunākas V 1995. dzimš. g. un jaunāki
S30 1985. – 1994. dzimš. g. V30 1985. – 1994. dzimš. g.
S40 1975. – 1984. dzimš. g. V40 1975. – 1984. dzimš. g.
S50 1974. dzimš. g. un vecākas V50 1974. dzimš. g. un vecāki
 Noteikumi 
  • Sacensībās var piedalīties jebkurš aktīvas atpūtas cienītājs.  
  • Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu vai sevis pārstāvētā nepilngadīgā veselības stāvokļa atbilstību sacensību distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Šaubu gadījumā iesakām izvēlēties īsāko no distanču variantiem.
  • Organizatori un visi pārējie, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā, neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un/vai materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem, traumām un citiem nelaimes gadījumiem trasē. 
  • Apstiprinot savu dalību sacensībās ar parakstu reģistrācijas lapā, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas pret organizatoriem vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās gadījumā, kā arī nemēģina atgūt zaudējumus tiesas vai savādākā ceļā. 
  • Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.
  • Katram dalībniekam, reģistrējoties, tiek piešķirts dalībnieka numurs, kas ir jāpiesprauž vai ar numuru lentu novietotam sacensību dalībnieka ķermeņa priekšpusē.
  • Pulcēšanās starta koridoros notiek ne ātrāk kā 5 minūtes pirms starta.
  • Skriešanas distances aplis:
   • Starts un finišs Stropu mežā, Daugavpils pilsētā. 
   • Maršruta karte: Maršruta karte būs pieejama tuvāk sacensību norisei
  • Ja dalībnieks izskrien ārpus trases, tam jāatgriežas trasē tajā pašā vietā, kur tā tika pamesta.
  • Gadījumā, ja dalībnieks nevar veikt apli, tad atgriežoties uz starta zonu, par to informējo tiesnesi.
Dalībnieku reģistrācija un dalības maksa

Piesakoties sacensībām, dalībnieks skaidri un noteikti piekrīt savu personas datu apstrādei. Dalībnieks apzinās, ka dati tiks paturēti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams dalībnieku uzskaites nolūkiem. 

Pieteikšanās:
 • Iepriekšējā pieteikšanās sacensībām notiek līdz 2024. gada 28. septembrim plkst. 23:59, reģistrējoties https://daugavpils.run/sacensibas/stropu-rudens-taka-2024/registracija/.
 • Sacensību dienā dalībnieku numuru izsniegšana no plkst. 10:00 līdz 10:50. 
 • Dalībnieku reģistrācijai uz vietas būs pieejami tikai 20 starta numuri.
 • Nepilngadīgie sacensību dalībnieki sacensībās piedalās ar vecāku atļauju.
Dalības maksa:
Apmaksas periods Sporta distances Tautas distances Bērnu distance
līdz 31.08.2024. EUR 15 EUR 12 EUR 5
01.09.2024.-28.09.2024. EUR 20 EUR 17 EUR 10
05.10.2024. (sacensību dienā) EUR 25 EUR 25 EUR 15

Ja sacensībās piedalās vecāki un bērns (līdz 18 gadiem), tad ģimenes atlaides kodu pieprasi sūtot e-pastu: daugavpils.runners@gmail.com

Ja sacensībās piedalās viena kluba (piem., skrējēju vai orientēšanās klubi, uzņēmumi) vismaz 6 dalībnieki atlaides kodu pieprasi sūtot e-pastu: daugavpils.runners@gmail.com

Dalības apmaksa:
  • Reģistrējoties sacensību mājas lapā, samaksa veicama ar pārskaitījumu vai ar bankas maksājumu karti
  • Veicot maksājumu ar pārskaitījumu uz biedrības kontu, Maksājuma uzdevumā jānorāda – SRT 2024 {Vārds Uzvārds Dzimšanas gads}.
  • Ja dalības maksa nav saņemta līdz registrācijas slēgšanai pirms sacensībām, tad reģistrācija tiek anulēta.
  • Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.
  • Distances maiņa līdz 28.09.2024. bezmaksas, sūtot e-pastu: daugavpils.runners@gmail.com, sacensību dienā distances maiņa – 15 EUR.

Vērtējums

  • Katrs finišētājs saņem piemiņas medaļu.
  • Bērnu distance distances dalībnieki netiek apbalvoti.
  • Tautas un Sporta distancē tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji vīriešu un sieviešu konkurencē katrā vecuma grupā ar medaļām un piemiņas balvām.
  • Sporta distancē pirmie trīs finišētāji sieviešu un vīriešu konkurencē (neatkarīgi no vecuma grupas) absolūtajā vērtējumā tiek apbalvoti ar organizatoru un atbalstītāju sagādātajām speciālbalvām.
  • Sporta distancē absolūtā vērtējuma pirmie trīs finišētāji sieviešu un vīriešu konkurencē netiks apbalvoti savās vecuma grupās.
Informācija

Saskaņā ar fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti organizatori informē, ka pasākums tiks fotografēts un filmēts, personas dati, kas iesniegti  reģistrācijā tiks izmantoti rezultātu noteikšanai un apbalvošanai.

Atbildīgā persona:

Ruslans Mamedovs, tālr. +371  29956662

E-pasts: ryslan.mamedov@gmail.com

FB: www.facebook.com/DaugavpilsRunners

Rekvizīti: Biedrība “Daugavpils Runners”
Reģ. Nr. 40008280858
Bankas konts: LV88HABA0551045795722, “SWEDBANK” AS