Nūjošana

Precizējums: sacensībās ir iespēja piedalīties arī nūjotājiem 5.5 km distancē.
Dalības maksa reģistrējoties līdz 10.10.2023. ir 10 EUR.
Tie, kuri jau ir registrējušies kā skrējēji, bet plāno nūjot, lūgums uzrakstīt uz e-pastu: daugavpils.runners@gmail.com
Nūjošana netiek dalīta vecumgrupās.
Tiek apbalvoti 3 ātrākas sievietes un 3 ātrākie vīrieši